Dataservice

Tider: kl.09.00 - 15.00

Felsökning, ihopplockning och reparation av datorer.

Fastighetsskötsel

Tider: kl.08.00 -16.00

Utomhusarbete, skötsel av gårdsplaner och grönområden. B-körkort krävs. 
Användning av maskiner inom fastighetssötsel.

Lagerarbete på butik

Tider: kl.09.00 - 15.00

Lagerarbete, upplockning av varor, lite kundbetjäning, städning

Europeiska socialfonden
Hävkraft från EU
NTM Centralen
Yrkesakademin I Österbotten