Lagerarbete på butik

Tider: kl.09.00 - 15.00

Lagerarbete, upplockning av varor, lite kundbetjäning, städning

Vasaregionen

Europeiska socialfonden
Hävkraft från EU
NTM Centralen
Yrkesakademin I Österbotten