Dataservice

Tider: kl.09.00 - 15.00

Felsökning, ihopplockning och reparation av datorer.

Vasaregionen

Europeiska socialfonden
Hävkraft från EU
NTM Centralen
Yrkesakademin I Österbotten