Europeiska socialfonden
Hävkraft från EU
NTM Centralen
Yrkesakademin I Österbotten